Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Thông báo

THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ 50% LVTN HK181

 

Sinh viên chính quy đang làm LVTN tại BMĐT HK I năm học 2018-2019 chú ý thực hiện:
Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để báo cáo 50% LVTN: từ ngày 15/10/2018 đến 26/10/2018.
Trong thời gian trên mà SV không liên hệ với GVHD để báo cáo thì coi như không đạt và sẽ không được xếp vào hội đồng bảo vệ cuối kỳ.

Ngày 15 thàng 10 năm 2018
BMĐT

Lịch tiếp sinh viên HK181

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Hồ Trung Mỹ

Sáng thứ năm:     9g00 – 10g45    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BMĐT- 201B3

Lưu Phú

Sáng thứ ba:     9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BMĐT–201B3

Võ Thị Thu Hồng

Sáng thứ sáu:       9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN ĐT2 – 203B3

Trần Hoàng Linh

Sáng thứ tư:     8g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

PTN ĐT2 – 203B3

Nguyễn Trọng Luật

Chiều thứ năm:   16g00 – 17g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN VM 203 – B3.

Võ Tấn Thông

Sáng thứ 2,6: 9g-11g

P. Công tác chính trị

Nguyễn Huỳnh Hạc

Sáng thứ bảy:     7g30 – 9g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN ĐT2 – 202B3

Vũ Quang Thời

Sáng thứ Tư:     9g30 – 11g00    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN ĐT1 – 209B3

Phan Võ Kim Anh

Sáng thứ Sáu:       9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTNĐT 2 - 202B3.

Bùi Quốc Bảo

Sáng thứ Sáu:       9g00 – 11g00  

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

P209 – B3

Trần Hoàng Quân

Sáng thứ ba:     9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

P118 – B1

Nguyễn Lý Thiên Trường

Chiều thứ Sáu: 15g00 – 17g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P. 203B3

Hoàng Trang

Chiều thứ Sáu::       14g00 – 16g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P118 – B1

Trần Văn Hoàng

Sáng thứ Tư:     7g30 – 9g00    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P202 – B3

Trương Quang Vinh

Chiều thứ hai:       13g30 – 16g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P118 – B1