Danh sách phân công GVHD Đồ án, Đề cương LV, LVTN lớp chính quy và VP HK172

Danh sách phân công GVHD cho đồ án môn học K14 và K15: xem file

 

Danh sách phân công GVHD cho:

- Đồ án môn học K12 và K13

- Thiết kế kỹ thuật, Tiến hành thực nghiệm K15 VP

- Đề cương luận văn K14

- Luận văn tốt nghiệp K12 và K13

xem file

Danh sách hội đồng bảo vệ LVTN đại học CQ HK171

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Ghi chú: Vì sinh viên bảo vệ LVTN đông, nên hội đồng sẽ tổ chức trong 2 ngày: 10 và 11/1/2018.

Sinh viên có mặt vào đầu buổi bảo vệ lúc 8g, để nghe hội đồng phổ biến lịch bảo vệ cụ thể. Số thứ tự bảo vệ chính là số thứ tự trong danh sách hội đồng.