Định hướng chuyên ngành Điện tử

Bộ môn Điện tử đào tạo 2 hướng chuyên ngành chính: thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng

1. Thiết kế vi mạch (IC Design)

1.1.Mô tả:

Khi chọn hướng thiết kế vi mạch, các bạn sinh viên sẽ được học kiến thức cơ bản để có thể thiết kế ra một con chip (vi mạch tích hợp). Thiết kế vi mạch thường chia làm 3 loại: Thiết kế số (Digital IC), Thiết kế tương tự (Analog IC), Thiết kế tín hiệu hỗn hợp (Mixed-signal). Sản phẩm là chip điện tử, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp (điện tử, CNTT, viễn thông...). Các công ty có thể tự sản xuất chip cho mình, bán thiết kế cho các công ty khác, hoặc thuê các công ty khác sản xuất. Để sản xuất một sản phẩm chip cần qua nhiều giai đoạn: thiết kế kiến trúc, thiết kế logic, thiết kế mạch, mô phỏng, kiểm tra chức năng, thiết kế vật lý, và sản xuất.

Xem thêm: Định hướng chuyên ngành Điện tử

Đề thi cũ tham khảo mới được cập nhật trên web BM Điện tử

 

Xem mục đề thi tham khảo