Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐAMH, TTTN, LVTN LỚP CHÍNH QUY, TẠI CHỨC, CAO HỌC HK181

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NỘP VÀ BẢO VỆ ĐAMH 1, 2 VÀ LVTN

(Các lớp CQ, Việt Pháp, VHVL, Cao học)

 

HK 1– NH: 2018 - 2019

Hệ

ĐAMH/TTTN/LVTN

Ngày nộp báo cáo

Ngày bảo vệ

Ghi chú

 

Chính Quy, Việt Pháp

Đồ án môn học , Thực tập tốt nghiệp, Đề cương LVTN

 

27/12/2018

04/01/2019, 8g00

(phòng báo sau)

- Nộp trực tiếp cho GVHD

- Phòng hội đồng sẽ thông báo sau

Luận văn tốt nghiệp

26/12/2018

09/01/2019

7g30

(phòng báo sau)

- Báo cáo viết theo mẫu đăng trên web BMĐT

- Nộp kèm 1 đĩa CD/DVD báo cáo luận văn và các file thiết kế

- Bìa LV phải theo quy định trong thông báo đính kèm

- Phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang nhiệm vụ LV

- Nộp báo cáo LV cho thư ký BM tại phòng 203B3

 

Hệ Vừa Học Vừa Làm

Đồ án môn học và Thực tập tốt nghiệp

02/01/2019

15/01/2019

8g00

203B3

- Nộp trực tiếp cho GVHD

- Phòng sẽ thông báo sau

Luận văn tốt nghiệp

02/01/2019

16/01/2019

8g00

203B3

-Báo cáo viết theo mẫu trên web BMĐT

- Nộp kèm 1 đĩa CD/DVD báo cáo luận văn và các file thiết kế

- Phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang nhiệm vụ LV

- Nộp báo cáo LV cho thư ký BM tại phòng 203B3

 

Cao học

Đề cương luận văn

01/01/2019

11/01/2019

9g00, 203B3

-Giờ bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau

-Học viên nộp 3 quyển báo cáo cho thư ký BM

Luận văn Cao học

01/01/2019

15/01/2019

9g00

(phòng báo sau)

-Ngày bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau

- Phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang nhiệm vụ LV

-Học viên nộp 2 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt

-Sau khi bảo vệ và chỉnh sửa báo cáo cuối  cùng, phải nộp đĩa CD/DVD báo cáo và các file thiết kế cho BM

Hệ

ĐAMH/TTTN/LVTN

Ngày nộp báo cáo

Ngày bảo vệ

Ghi chú

 

Chính Quy, Việt Pháp

Đồ án môn học , Thực tập tốt nghiệp, Đề cương LVTN

 

27/12/2018

04/01/2019, 8g00

(phòng báo sau)

- Nộp trực tiếp cho GVHD

- Phòng hội đồng sẽ thông báo sau

Luận văn tốt nghiệp

26/12/2018

09/01/2019

7g30

(phòng báo sau)

- Báo cáo viết theo mẫu đăng trên web BMĐT

- Nộp kèm 1 đĩa CD/DVD báo cáo luận văn và các file thiết kế

- Bìa LV phải theo quy định trong thông báo đính kèm

- Phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang nhiệm vụ LV

- Nộp báo cáo LV cho thư ký BM tại phòng 203B3

 

Hệ Vừa Học Vừa Làm

Đồ án môn học và Thực tập tốt nghiệp

02/01/2019

15/01/2019

8g00

203B3

- Nộp trực tiếp cho GVHD

- Phòng sẽ thông báo sau

Luận văn tốt nghiệp

02/01/2019

16/01/2019

8g00

203B3

-Báo cáo viết theo mẫu trên web BMĐT

- Nộp kèm 1 đĩa CD/DVD báo cáo luận văn và các file thiết kế

- Phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang nhiệm vụ LV

- Nộp báo cáo LV cho thư ký BM tại phòng 203B3

 

Cao học

Đề cương luận văn

01/01/2019

11/01/2019

9g00, 203B3

-Giờ bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau

-Học viên nộp 3 quyển báo cáo cho thư ký BM

Luận văn Cao học

01/01/2019

18/01/2019

9g00

(phòng báo sau)

-Ngày bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau

- Phải có chữ ký xác nhận của GVHD ở trang nhiệm vụ LV

-Học viên nộp 2 quyển chính bìa xoắn, 3 quyển tóm tắt

-Sau khi bảo vệ và chỉnh sửa báo cáo cuối  cùng, phải nộp đĩa CD/DVD báo cáo và các file thiết kế cho BM

THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ 50% LVTN HK181

 

Sinh viên chính quy đang làm LVTN tại BMĐT HK I năm học 2018-2019 chú ý thực hiện:
Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để báo cáo 50% LVTN: từ ngày 15/10/2018 đến 26/10/2018.
Trong thời gian trên mà SV không liên hệ với GVHD để báo cáo thì coi như không đạt và sẽ không được xếp vào hội đồng bảo vệ cuối kỳ.

Ngày 15 thàng 10 năm 2018
BMĐT