Thông báo lịch và phòng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp HK172

Hội đồng luận văn tốt nghiệp được tổ chức vào 2 ngày: 20 và 21 tháng 6 năm 2018

(Ghi chú: lịch có sớm hơn 1 ngày so với thông báo trước)

Giờ bảo vệ 8h - 17h

Cập nhật: Danh sách giáo viên phản biện

HỘI ĐỒNG 1:        Ngày bảo vệ: 20&21/06/2018            P:206B1
    1    TS. Lê Chí Thông            Chủ tịch
    2    ThS. Lê Thị Kim Anh            Thư ký
    3    TS. Trần Hoàng Linh            Ủy viên
    4    ThS. Nguyễn Trọng Luật            Ủy viên
HỘI ĐỒNG 2:        Ngày bảo vệ: 20&21/06/2018        P: 207B1
    1    TS. Trương Quang Vinh        Chủ tịch
    2    ThS. Võ Tấn Thông        Thư ký
    3    KS. Nguyễn Huỳnh Hạc        Ủy viên
    4    KS. Lưu Phú        Ủy viên
HỘI ĐỒNG 3:        Ngày bảo vệ: 20&21/06/2018        P:306B1
    1    PGS.TS. Hoàng Trang        Chủ tịch
    2    ThS. Trần Hoàng Quân        Thư ký
    3    ThS. Trần Văn Hoàng        Ủy viên
    4    KS. Vũ Quang Thời        Ủy viên
HỘI ĐỒNG 4:        Ngày bảo vệ: 20&21/06/2018        P: 502B4
    1    ThS. Hồ Trung Mỹ        Chủ tịch
    2    ThS. Pham Võ Kim Anh        Thư ký
    3    ThS. Võ Thị Thu Hồng        Ủy viên
    4    ThS. Bùi Quốc Bảo        Ủy viên

Sinh viên xem danh sách chi tiết phòng bảo vệ tại đây

Danh sách sinh viên được nhận thực tập

Sau đây là danh sách được nhận vào thực tập theo phản hồi từ phía công ty

1. Công ty Savarti: nhận 2 SV

1510042    Hà Nam    Anh
1511464    Đô Huy    Khang

 

(còn cập nhật tiếp....)

Ghi chú: BM sẽ cố gắng thông báo kết quả sinh viên được nhận thực tập sớm nhất trong tuần 18-23/6/2018.

Tuy nhiên, các bạn sinh viên nên chủ động tự tìm công ty thực tập và báo cáo lại kết quả cho thầy hướng dẫn (Phân công GVHD thực tập cũng sẽ được thông báo trong tuần 18-23/6/2018)