Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Đề thi tham khảo
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đề thi Thiết kế hệ thống nhúng (tổng hợp) Viết bởi TS. Trương Quang Vinh 526
Đáp án VXL_AY1314-S2_KTGHK Viết bởi ThS. Hồ Trung Mỹ 2996
Môn Cấu trúc máy tính - Computer Architecture Viết bởi TS. Trương Quang Vinh 1439
Đáp án môn KTS cuối kỳ 1 (2013-2014) Viết bởi ThS. Nguyễn Trọng Luật 2758
KTS_Đáp án Đề thi AY1213-S1 Viết bởi ThS. Hồ Trung Mỹ 3494
Đề thi Thiết kế hệ thống nhúng, Học kỳ 2, 2011-2012 Viết bởi TS. Trương Quang Vinh 2773
Đề thi môn Lập trình nhúng (tổng hợp) Viết bởi TS. Trương Quang Vinh 4791
Đáp án VXL KTGHK_AY1112-S2 Viết bởi ThS. Hồ Trung Mỹ 4535
Đáp án đề thi giữa HK2 2011-2012 môn Lập trình nhúng Viết bởi TS. Trương Quang Vinh 3190
Đáp án đề thi giữa HK2 2011-2012 môn Thiết kế hệ thống nhúng Viết bởi TS. Trương Quang Vinh 3529