Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa

Bài viết

Nhóm nghiên cứu nhận dạng tiếng Việt

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu giải thuật nhận dạng giọng nói tiếng Việt
  • Thiết kế phần cứng cho hệ thống nhận dạng và xử lý tiếng Việt

Thành viên:

  1. TS. Hoàng Trang
  2. ThS. Trần Hoàng Quân
  3. ThS. Phan Võ Kim Anh
  4. ThS. Nguyễn Lý Thiên Trường
  5. ThS. Phạm Đăng Lâm
  6. KS. Trần Văn Hoàng

 Đề tài đang nghiên cứu:

Thiết kế chip nhận dạng tiếng Việt - Đề tài cấp Nhà nước