Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Nhân sự

Nhân sự

Ban chủ nhiệm bộ môn

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Hoàng Trang

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Chủ nhiệm bộ môn, Phó Khoa đào tạo đại học

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2

Trương Quang Vinh

Giảng viên, Tiến sỹ

Phó chủ nhiệm bộ môn

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Quốc Bảo

Giảng viên, Thạc sỹ

Trưởng phòng thí nghiệm

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

Lại Thị Hương

 

Thư ký

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ban cố vấn

STT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

Email

4

Hồ Trung Mỹ

 

Giảng viên chính,

Thạc sỹ

Cố vấn về đào tạo

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Cán bộ hiện thời

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Email

5

Lưu Phú

Giảng viên, kỹ sư

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Võ Tấn Thông

Giảng viên, Thạc sỹ

Trưởng phòng CTCT-SV

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Trọng Luật

Giảng viên, Thạc sỹ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Vũ Quang Thời

Giảng viên thực hành

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Nguyễn Huỳnh Hạc

nguyenhuynhhac

Giảng viên thực hành

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Võ Thị Thu Hồng

Giảng viên thực hành, Thạc sỹ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

11

Lê Thị Kim Anh

ltkanh2

Giảng viên, Thạc sỹ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

12

Trần Tấn Phúc

 

Giảng viên, Thạc sỹ

Giám đốc Trung tâm DV Ký túc xá

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Trần Hoàng Quân

Giảng viên, Thạc sỹ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Trần Hoàng Linh

Giảng viên, Tiến sỹ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Phan Võ Kim Anh

Giảng viên, Thạc sỹ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Nguyễn Lý Thiên Trường

 

Giảng viên, Tiến sỹ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

Lê Trung Khoa

 

 

Giảng viên, Tiến sỹ

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

18

Trần Văn Hoàng

tranvanhoang 

Nghiên cứu viên, Thạc sỹ

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Cán bộ mời giảng

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Email


1

Nguyễn Như Anh

Giảng viên chính, Tiến sỹ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Huỳnh Thu

hthu

 Giảng viên, Thạc sỹ

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


3

Tống Văn On


 

 

 Giảng viên chính, Thạc sỹ

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Nguyễn Ngọc Quyền

 nnquyen


 

 

Giảng viên

 

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cán bộ đang học tập tại nước ngoài

TT

 STT

Họ và tên

Nước đang học

Bậc học

Email

1

Phạm Đăng Lâm

 phamdanglam

Anh Quốc Doctor

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 

Phạm Hưng Thịnh


 

Singapore

PosDoc

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Võ Kỳ Châu

Anh Quốc


PostDoc

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

 Bùi Minh Thành

Pháp

PostDoc

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

Nghiên cứu viên

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Email

1

Nguyễn Khắc Phương Tuấn Kỹ sư   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

3