Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ 50% LVTN HK181

THÔNG BÁO VỀ LỊCH BẢO VỆ 50% LVTN HK181

 

Sinh viên chính quy đang làm LVTN tại BMĐT HK I năm học 2018-2019 chú ý thực hiện:
Sinh viên liên hệ trực tiếp với GVHD để báo cáo 50% LVTN: từ ngày 15/10/2018 đến 26/10/2018.
Trong thời gian trên mà SV không liên hệ với GVHD để báo cáo thì coi như không đạt và sẽ không được xếp vào hội đồng bảo vệ cuối kỳ.

Ngày 15 thàng 10 năm 2018
BMĐT