Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Lịch tiếp sinh viên HK181

Lịch tiếp sinh viên HK181

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Hồ Trung Mỹ

Sáng thứ năm:     9g00 – 10g45    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BMĐT- 201B3

Lưu Phú

Sáng thứ ba:     9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BMĐT–201B3

Võ Thị Thu Hồng

Sáng thứ sáu:       9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN ĐT2 – 203B3

Trần Hoàng Linh

Sáng thứ tư:     8g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

PTN ĐT2 – 203B3

Nguyễn Trọng Luật

Chiều thứ năm:   16g00 – 17g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN VM 203 – B3.

Võ Tấn Thông

Sáng thứ 2,6: 9g-11g

P. Công tác chính trị

Nguyễn Huỳnh Hạc

Sáng thứ bảy:     7g30 – 9g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN ĐT2 – 202B3

Vũ Quang Thời

Sáng thứ Tư:     9g30 – 11g00    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTN ĐT1 – 209B3

Phan Võ Kim Anh

Sáng thứ Sáu:       9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PTNĐT 2 - 202B3.

Bùi Quốc Bảo

Sáng thứ Sáu:       9g00 – 11g00  

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

P209 – B3

Trần Hoàng Quân

Sáng thứ ba:     9g00 – 11g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  

P118 – B1

Nguyễn Lý Thiên Trường

Chiều thứ Sáu: 15g00 – 17g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P. 203B3

Hoàng Trang

Chiều thứ Sáu::       14g00 – 16g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P118 – B1

Trần Văn Hoàng

Sáng thứ Tư:     7g30 – 9g00    

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P202 – B3

Trương Quang Vinh

Chiều thứ hai:       13g30 – 16g00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P118 – B1