Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Danh sách phân công GVHD Đề cương LV, Đồ án, LVTN HK181

Danh sách phân công GVHD Đề cương LV, Đồ án, LVTN HK181

Hệ chính quy

Danh sách phân công GVHD (cập nhật ngày 9/9/2018): download

Danh sách phân công GVHD (cập nhật ngày 12/9/2018): download 

Danh sách phân công GVHD (cập nhật ngày 8/10/2018): download

 


Hệ tại chức

 Danh sách phân công GVHD đồ án, đề cương: download

Danh sách phân công GVHD luận văn: download

 

Sinh viên liên hệ giáo viên hướng dẫn theo danh sách phân công để nhận đề tài.