Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2018

Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2018

Các bạn sinh viên chú ý báo cáo thực tập gồm các nội dung sau:

  1. Nộp đánh giá nhận xét thực tập tốt nghiệp từ công ty cho thư ký BM (theo mẫu), đồng thời photo 1 bản nộp GVHD.
  2. Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho GVHD (theo mẫu)
  3. Trình bày nội dung và kết quả thực tập cho GVHD.

Thời gian báo cáo thực tập từ 13/8 - 24/8/2018

Sinh viên không báo cáo thực tập đúng thời hạn trên sẽ bị đánh giá không đạt.