Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Thông báo Hội đồng bảo vệ Đồ án môn học, TTTN, Đề cương LV, Thiết kế kỹ thuật, Tiến hành thực nghiệm

Thông báo Hội đồng bảo vệ Đồ án môn học, TTTN, Đề cương LV, Thiết kế kỹ thuật, Tiến hành thực nghiệm

Các bạn sinh viên xem danh sách phòng và ngày bảo vệ tại đây.

Ghi chú: Một số hội đồng không bảo vệ vào ngày 13/6, mà dời lại ngày 14/6, 15/6, 28/6

File Excel danh sách phòng bị lỗi, mới được cập nhật lại lúc 17:20, 12/6/2018