Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Sinh viên ngành Điện tử khóa K13 bảo vệ Luận văn tốt nghiệp

Sinh viên ngành Điện tử khóa K13 bảo vệ Luận văn tốt nghiệp

 

Vào sáng ngày 10/1/2018, Bộ môn Điện tử tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K13, bao gồm 4 hội đồng:

Hội đồng 1, bao gồm:

TS. Lê Chí Thông        Chủ tịch
ThS. Lê Thị Kim Anh   Thư ký
TS. Trần Hoàng Linh   Ủy viên
ThS. Bùi Quốc Bảo       Ủy viên

Hội đồng 2:

TS. Trương Quang Vinh    Chủ tịch
KS. Vũ Quang Thời            Thư ký
ThS. Võ Tấn Thông            Ủy viên
KS. Lưu Phú                       Ủy viên

Hội đồng 3:

PGS.TS. Hoàng Trang       Chủ tịch
ThS. Trần Hoàng Quân      Thư ký
ThS. Trần Văn Hoàng        Ủy viên
ThS. Trần Tấn Phúc           Ủy viên

Hội đồng 4:

ThS. Hồ Trung Mỹ                Chủ tịch
ThS. Phan Võ Kim Anh        Thư ký
ThS. Võ Thị Thu Hồng         Ủy viên
ThS. Nguyễn Trọng Luật     Ủy viên

Sau đây là một số hình ảnh hội đồng:

Hội đồng 1

 

Hội đồng 2

 

Hội đồng 3

 

Hội đồng 4

 

Các sinh viên bảo vệ luận văn hội đồng 2