Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Mẫu báo cáo đề cương luận văn tốt nghiệp

Mẫu báo cáo đề cương luận văn tốt nghiệp

Download mẫu

Đề cương luận văn tốt nghiệp được đánh giá các chuẩn ABET sau:

 

STT

                       Chuẩn đầu ra

Đánh giá

Mức 1

Kém

Mức 2

Yếu

Mức 3

Trung bình

Mức 4

Khá

Mức 5

Tốt

1

f2. Tôn trọng và tôn vinh đạo đức trong các bài tập dạng viết

Đánh giá phần báo cáo nội dung đề tài có liên quan đến đạo đức, cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong báo cáo

2

g1. Viết báo cáo kỹ thuật tốt

Đánh giá dựa trên các nội dung báo cáo

3

g2. Chuẩn bị và trình bày thuyết trình rõ ràng và có bố cục tốt

Đánh giá phần thuyết trình

4

g3. Thuyết trình rõ ràng và hợp lý, với các hỗ trợ hình ảnh tốt

Đánh giá phần thuyết trình

5

g4. Lắng nghe câu hỏi cẩn thận và trả lời hợp lý

Đánh giá phần trả lời câu hỏi khi thuyết trình

6

i2. Cho thấy khả năng học độc lập

Đánh giá khả năng học độc lập của sinh viên khi được giao đề tài

7

i3. Thực hiện tìm hiểu các chủ đề kỹ thuật thông qua đọc tài liệu kỹ thuật và báo cáo các kết quả về chúng

Đánh giá phần tìm hiểu lý thuyết

8

j1. Trình bày các vấn đề đương đại liên quan đến ngành điện – điện tử

Đánh giá phần trình bày Tổng quan đề tài

9

j2. Nhận diện xu hướng hiện tại và các công nghệ mới trong ngành điện – điện tử

Đánh giá phần tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

10

j3. Nhận ra sự liên hệ của các chủ đề truyền thống trong ngành điện – điện tử với cách thực hiện chúng bằng các công nghệ hiện đại

Đánh giá phần mục tiêu và nội dung đề tài