Php Shell Download marmara böcek ilaçlama jigolo sitesi Türkçe altyazılı porno
Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - LỊCH BẢO VỆ 50% LVTN - HK171

LỊCH BẢO VỆ 50% LVTN - HK171

 

THOÂNG BAÙO VEÀ LCH BO V 50% LVTN

(CHÍNH QUY )

 

HK I– NH: 2017-2018

Các bạn SV CQ đang làm LVTN tại BMĐT HK I năm học 17-18 chú ý thực hiện:

  • SINH VIÊN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI GVHD ĐỂ BÁO CÁO: từ ngày 16/10/2017 đến 27/10/2017.
  • SINH VIÊN NÀO TRONG THỜI GIAN TRÊN MÀ KHÔNG LIÊN HỆ VỚI GVHD ĐỂ BÁO CÁO THÌ COI NHƯ KHÔNG ĐẠT VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC XẾP VÀO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ CUỐI KỲ

Ngày 03 tháng 10 năm 2017

BMĐT

 

          PGS.TS.Hoàng Trang