Danh sách phân công GVHD Đồ án môn học, Thực tập tốt nghiệp, Đề cương LV và Luận văn tốt nghiệp hệ chính quy HK171 (Cập nhật 15/9/2017)

Sinh viên xem Danh sách phân công GVHD Đồ án môn học, Thực tập tốt nghiệp, Đề cương LV, Luận văn tốt nghiệp hệ chính quy tại đây.

Thông tin mới cập nhật 15/9/2017 bao gồm:

1. Chuyển đổi giáo viên hướng dẫn ĐAMH, LVTN của sinh viên có nguyện vọng đổi.

2. Cập nhật danh sách GVHD cho Đề cương LVTN

3. Bổ sung danh sách SV đăng ký LVTN đợt 2.