THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ TTTN HK163

THOÂNG BAÙO VEÀ LCH NOÄP BO V TTTN

(CHÍNH QUY VÀ TẠI CHỨC )

HK III– NH: 2016-2017

Các bạn SV CQ TC đang làm TTTN tại BMĐT HK III năm học 16-17 chú ý thực hiện:

  • Nộp cuốn báo cáo trực tiếp cho GVHD
  • Lịch bảo vệ nộp điểm:
  • Ø SINH VIÊN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI GVHD ĐỂ BÁO CÁO: từ ngày 14/08/2017 đến 18/08/2017.
  • Ø SINH VIÊN ĐI TTTN NGOÀI TRƯỜNG NỘP NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM CỦA CÔNG TY TT THEO MẪU TRÊN TRANG WEB BỘ MÔN VỀ CHO CÔ HƯƠNG HẠN CHÓT NGÀY 18/08/2017