Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Danh sách sinh viên thực tập tại trường HK163

Danh sách sinh viên thực tập tại trường HK163

Sau đây là danh sách sinh viên thực tập tại trường HK163: xem file

Lịch thực tập: gồm 3 buổi, mỗi buổi 5 tiết, phòng 203B3

Nhóm 1: thứ bảy ngày 12,19/08, thứ ba ngày 15/08 từ tiết 2-6

Nhóm 2: thứ bảy ngày 12,19/08, thứ ba ngày 15/08, từ tiết 8-12

Nhóm 3: chủ nhật ngày 13,20/08, thứ tư ngày 16/08/2017, từ tiết 2-6

Nhóm 4: chủ nhật ngày 13,20/08 từ tiết 8-12, thứ năm ngày 17/08/2017 tiết 2-6

Ghi chú: đối với SV có tên trong danh sách thực tập tại trường nhưng đã có đi thực tập công ty ngoài, thì SV cần phải:

- thông báo cho Bộ môn và GVHD để cập nhật lại danh sách SV thực tập công ty

- Sau khi thực tập xong, SV cần nộp bảng đánh giá như trong thông báo trước.