Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Thông báo về Thực tập tốt nghiệp tại trường

Thông báo về Thực tập tốt nghiệp tại trường

Thực tập tốt nghiệp tại trường sẽ được tổ chức trong khoảng 7-19/8/2017.

Các bạn sinh viên không tìm được công ty thực tập sẽ đăng ký lớp thực tập tại trường
Những bạn sinh đã được Bộ môn giới thiệu công ty sẽ không được đăng ký.
Lưu ý: Bắt đầu từ năm học sau, Bộ môn sẽ không mở lớp thực tập tại trường, tất cả các bạn sinh viên phải thực tập tốt nghiệp tại công ty.