Danh sách sinh viên được nhận thực tập tại công ty Viettel R&D

Các bạn sinh viên được nhận thực tập tại công ty Viettel R&D theo danh sách sau:

 

STT MSSV Họ Tên
1 41300687 Trần Anh Dũng
2 41302545 Nguyễn Văn Nghĩa
3 41300176 Võ Minh Ánh
4 1411040 Đinh Việt Hải
5 41301159 Mai Trung Hiếu
6 41303420 Nguyễn Hoàng Sơn
7 41302245 Lê Duy Luân
8 1411352 Lưu Văn Hóa
9 41301245 Phạm Phú Nhật Hiển
10 1413325 Phan Văn Sơn
11 1413135 Lương Đỗ Anh Quân
12 1412358 Hồ Khắc Nam
13 41302455 Nguyễn Văn Nam
14 141295 Nguyễn Hoàng Phúc
15 1413852 Trần Văn Thống

Các bạn sinh viên nộp ảnh thẻ 3x4 cho Bộ môn (203B3) để làm thẻ ra vào công ty.

Thời gian bắt đầu thực tập từ thứ Tư, 18/7/2017.

 

Ghi chú: BM sẽ giới thiệu tiếp các bạn SV còn lại chưa được nhận TTTN vào Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn tại SG Hi-Tech Park. Các bạn chú ý theo dõi thông báo.

Tuy nhiên các bạn cũng nên chủ động tìm công ty thực tập khác, nếu có.