Danh sách phân công GVHD Thực tập hè HK163

SV xem danh sách phân công GVHD tại đây.

Khối lượng thực tập tốt nghiệp (TTTN) bao gồm 2 phần:

1.Lý thuyết: SV nhận đề tài TTTN từ GVHD, và thực hiện

2.Thực hành: SV thực tập tại công ty, và phải báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần cho GVHD

Ghi chú: nếu SV không tìm được cty thực tập thì có thể thực tập tại trường (thời gian vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8, sẽ có thông báo trên web BM

SV chọn nội dung thực tập tại trường 1 trong 2 phần: Hệ thống nhúng hoặc thiết kế vi mạch

 

Điểm đánh giá TTTN: SV nộp báo cáo và thuyết trình cho GVHD bao gồm 2 phần:

1. Báo cáo phần lý thuyết

2. Báo cáo phần thực hành (thực tập tại công ty hoặc tại trường)

Điểm đánh giá là trung bình cộng của 2 phần trên.