Home

Thực tập hè tại Công ty Viettel - R&D


Công ty Viettel R&D tuyển sinh viên thực tập hè

Số lượng: 30 sinh viên

Địa điểm thực tập: 158/2a Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình

Yêu cầu: sinh viên có kiến thức về điện tử, hệ thống nhúng, có kỹ năng vẽ mạch schematic, layout, PCB, lập trình C/C++, hệ điều hành nhúng, công cụ phát triển hệ thống nhúng

Thủ tục: Sinh viên đăng ký tại Bộ môn Điện tử, liên hệ cô Hương (thư ký Bộ môn), 203B3

Hồ sơ: sơ yếu lý lịch (có thông tin điểm trung bình tích lũy)

Hạn chót đăng ký: 14/6/2017

Additional information