Bộ môn Điện tử ĐH Bách Khoa - Bộ môn Điện tử họp triển khai bài thí nghiệm vi điều khiển MSP430

Bộ môn Điện tử họp triển khai bài thí nghiệm vi điều khiển MSP430

Sáng ngày 28/10/2011, Bộ môn Điện tử đã họp triển khai bài thí nghiệm vi điều khiển MSP430 của hãng Texas Instrument.

Trong buổi họp, thầy Trang và thầy Bảo đã trình bày về bài thí nghiệm mới thực hành trên Kit MSP430 bằng công cụ IAR Embeded Workbench.

 Kit MSP-EXP430FG4618

Các thầy bộ môn Điện tử đã thực hành trực tiếp trên Kit để chuẩn bị đưa bài thí nghiệm này vào giảng dạy trong học kỳ 1 của năm học 2011-2012.

Một số hình ảnh trong buổi họp.